Press "Enter" to skip to content

Číslo 48 (1-2)

 

David S. BOUKAL, Martin FIKÁČEK, Jiří HÁJEK, Ondřej KONVIČKA, Václav KŘIVAN, Radek SEJKORA, Stanislav SKALICKÝ, Michal STRAKA, Jan SYCHRA, & Dušan TRÁVNÍČEK: Nové a zajímavé nálezy vodních brouků z území České republiky (Coleoptera: Sphaeriusidae, Dytiscidae, Helophoridae, Hydrophilidae, Georissidae, Hydraenidae, Scirtidae, Elmidae, Dryopidae, Limnichidae, Heteroceridae). (New and interesting records of water beetles from the Czech Republic (Coleoptera: Sphaeriusidae, Dytiscidae, Helophoridae, Hydrophilidae, Georissidae, Hydraenidae, Scirtidae, Elmidae, Dryopidae, Limnichidae, Heteroceridae)).
1
Petr ČÍLA & David KRÁL: Listorozí brouci (Coleoptera: Scarabaeoidea) okolí obce Těptín (střední Čechy). (Scarabaeoidea (Coleoptera) in the vicinity of Těptín village (central Bohemia)).
23
Petr ČÍŽEK: Faunistic records from the Czech Republic – 327. Coleoptera: Cantharidae.
22
Petr ČÍŽEK: Faunistic records from the Czech Republic – 330. Coleoptera: Chrysomelidae.
149
Eduard EZER & Jiří Ch. VÁVRA: Faunistic records from the Czech Republic – 328. Coleoptera: Silvanidae.
74
Alois HAMET, Květoslava HAMETOVÁ VAŠÍČKOVÁ & Roman MLEJNEK: Faunistický průzkum brouků (Coleoptera) Národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy v letech 1991–2010. (Faunistic survey of beetles (Coleoptera) in the Vývěry Punkvy National Nature Reserve in 1991–2010).
29
Lubomír HROMÁDKA: Revision of the Afrotropical species of the Philonthus longicornis species group (Coleoptera: Staphylinidae: Staphylininae). (Revise druhů skupiny Philonthus longicornis z Afrotropické oblasti (Coleoptera: Staphylinidae: Philonthina)).
75
Jan JEŽEK, Jozef LUKÁŠ, Gunnar Mikalsen KVIFTE & Jozef OBOŇA: New faunistic records of non-biting moth flies (Diptera: Psychodidae) from the Czech Republic and Slovakia. (Nové faunistické nálezy koutulí (Diptera: Psychodidae) z České republiky a Slovenska).
121
Ondřej KONVIČKA & Tomáš RŮŽIČKA: Faunistic records from the Czech Republic – 329. Coleoptera: Melandryidae.
148
David KRÁL: Pharaonus saharicus sp. nov. (Coleoptera: Scarabaeidae: Rutelinae) from the Central Sahara (Algeria). (Pharaonus saharicus sp. nov. (Coleoptera: Scarabaeidae: Rutelinae) z centrální Sahary (Alžírsko)).
127
Jiří PREISLER: Faunistic records from the Czech Republic – 333. Diptera: Heleomyzidae.
162
Ondřej SABOL: Několik poznatků k aktivitě imág Glaresis rufa (Coleoptera: Trogidae). (Records of adult activity in Glaresis rufa (Coleoptera: Trogidae)).
137
Peter ŠIMA & Vladimír SMETANA: Bombus (Cullumanobombus) semenoviellus (Hymenoptera: Apidae: Bombini) new species for the bumble bee fauna of Slovakia. (Bombus (Cullumanobombussemenoviellus(Hymenoptera: Apidae: Bombini) nový druh pre faunu čmeľov Slovenska).
67
Ivan SKÁLA: Faunistic records from the Czech Republic – 331. Diptera: Chironomidae. 151
Pavel ŠPRYŇAR: Faunistic records from the Czech Republic – 332. Coleoptera: Coccinellidae: Scymninae. 157
RECENZE 159
PERSONALIA
Oldřich JAKEŠ & Zdeněk LAŠTŮVKA: Vladimír Štěrba, nestor naší lepidopterologie, slaví v roce 2012 devadesátku. (Vladimír Štěrba, doyen of Czech lepidopterology, celebrates his ninetieth birthday in 2012). 163
Lukáš ČÍŽEK: Vzpomínka na Pavla Pokludu. 167