Press "Enter" to skip to content

Číslo 47 (3-4)

 

Jindřiška BOJKOVÁ & Jiří KROČA: Historic and current distribution of an endangered stonefly Perla grandis (Plecoptera: Perlidae) in the Czech Republic. (Historické a současné rozšíření ohrožené pošvatky Perla grandis (Plecoptera: Perlidae) v České republice).
153
Leonidas Romanos DAVRANOGLOU: First records of Metapterus caspicus from Greece (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae: Emesinae). (První nálezy Metapterus caspicus z Řecka (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae: Emesinae)).
165
Radim GABRIŠ: Faunistic records from the Czech Republic – 314. Coleoptera: Dytiscidae.
164
Rudolf GABZDIL: Morimus asper asper – nový druh čeľade Cerambycidae (Coleoptera) pre faunu Slovenskej republiky. (Morimus asper asper – new species of the family Cerambycidae (Coleoptera) for the fauna of the Slovak Republic).
13
Alois ČELECHOVSKÝ: First records of Phthiria canescens and Phthiria minuta (Diptera: Bombyliidae) from Slovakia. (První nálezy Phthiria canescens a Phthiria minuta (Diptera: Bombyliidae) na Slovensku).
17
Rudolf GABZDIL: Prvý nález fúzača Morimus funereus (Coleoptera: Cerambycidae) na južnom Zemplíne, východné Slovensko. (The first record of Morimus funereus (Coleoptera: Cerambycidae) in southern Zemplín, eastern Slovakia).
169
Jiří HÁVA & Radoslav MUCSKA: Faunistic records from the Czech Republic – 316. Coleoptera: Dermestidae.
263
Karel HRADIL: Faunistic records from the Czech Republic – 315. Heteroptera: Lygaeidae.
261
Lubomír HROMÁDKA: Revision of the Afrotropical species of the Philonthus circumcinctus species group (Coleoptera: Staphylinidae: Philonthina). (Revize druhů skupiny Philonthus circumcinctus z Afrotropické oblasti (Coleoptera: Staphylinidae: Philonthina)).
173
Ondřej KONVIČKA & Jiří HÁVA: Faunistic records from the Czech Republic – 317. Coleoptera: Dermestidae.
264
Ondřej KOŠULIČ & Vladimír HULA: Arachnofauna přírodní rezervace Louky pod Kumstátem (Česká republika). (Arachnofauna of Louky pod Kumstátem Nature Reserve (Czech Republic)).
201
Oto NAKLÁDAL: Results of a faunistic survey of beetles (Coleoptera) in Vrapač National Nature Reserve (Czech Republic, Northern Moravia, Litovelské Pomoraví Protected Landscape Area) in 2009. (Výsledky faunistického průzkumu brouků (Coleoptera) NPR Vrapač (Česká republika, severní Morava, CHKO Litovelské Pomoraví) provedeného v roce 2009).
213
Ivo NOVÁK: Faunistic records from the Czech Republic – 319. Lepidoptera: Tortricidae.
270
Jan PELIKÁN: Faunistic records from the Czech Republic – 320. Coleoptera: Chrysomelidae. 271
Pierpaolo RAPUZZI, Ondřej KONVIČKA & Daniel VÍT: The longhorn beetle Stenurella sennii (Coleoptera: Cerambycidae) in the Czech Republic and Croatia. (Tesařík Stenurella sennii (Coleoptera: Cerambycidae) v České republice a Chorvatsku). 237
Jan RŮŽIČKA, Hana ŠÍPKOVÁ & Jan SCHNEIDER: Notes on carrion beetles (Coleoptera: Silphidae) from India. (Údaje o mrchožroutovitých broucích (Coleoptera: Silphidae) z Indie). 239
Martin ŘÍHA: Faunistic records from the Czech Republic – 321. Hymenoptera: Crabronidae. 272
Ivan SKÁLA: Faunistic records from the Czech Republic – 318. Diptera: Chironomidae. 265
Adam ŠÍMA & Petr ŠTOURAČ: Faunistic records from the Czech Republic – 322. Coleoptera: Staphylinidae: Scydmaeninae. 273
Petr ŠTOURAČ: Faunistic records from the Czech Republic – 323. Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae. 274
František ŠŤÁHLAVSKÝ: Štírci (Arachnida: Pseudoscorpiones) CHKO Třeboňsko a okolí. (Pseudoscorpions (Arachnida: Pseudoscorpiones) of the Třeboňsko Protected Lanscape Area and the adjacent area). 247
Jan ŠUMPICH, Jan LIŠKA, Jan SITEK, Jaroslav MAREK, Jan SKYVA, Jan UŘIČÁŘ, František FIALA, Oldřich JAKEŠ, Ivo DVOŘÁK, Ladislav MARŠÍK, Pavel POTOCKÝ, Aleš LAŠTŮVKA, Vladimír ELSNER, Zdeněk LAŠTŮVKA, Miroslav MIKÁT & Antonín KAČÍREK: Faunistic records from the Czech Republic – 326. Lepidoptera: Eriocraniidae, Psychidae, Tineidae, Gracillariidae, Yponomeutidae, Acrolepiidae, Ypsolophidae, Oecophoridae, Elachistidae, Coleophoridae, Momphidae, Scythrididae, Gelechiidae, Alucitidae, Pterophoridae, Tortricidae, Cossidae, Zygaenidae, Pyralidae, Geometridae, Nolidae, Noctuidae. 281
Filip TRNKA: Recentní nález krasce Cylindromorphus bohemicus (Coleoptera: Buprestidae) na území Středočeského kraje a poznámky k jeho ochraně. (A recent record of the jewel beetle Cylindromorphus bohemicus (Coleoptera: Buprestidae) in the Central Bohemian region, and comments on its conservation). 259
Jiří Ch. VÁVRA: Faunistic records from the Czech Republic – 324. Coleoptera: Staphylinidae: Micropeplinae, Proteininae, Oxytelinae, Steninae, Staphylininae, Tachyporinae, Aleocharinae. 275
Jiří Ch. VÁVRA, Petr ZAHRADNÍK, Tomáš SITEK & Jiři SCHLAGHAMERSKÝ: Faunistic records from the Czech Republic – 325. Coleoptera: Ptinidae: Anobiinae, Dorcatominae, Ernobiinae.  279
NOVÉ KNIHY 246
INFORMACE – INFORMATION
Jan SCHNEIDER: Entomologické dny v roce 2011.
281