Press "Enter" to skip to content

Číslo 47 (1-2)

 

Pavel BEZDĚČKA, Klára BEZDĚČKOVÁ, Michal HOLEC & Antonín ROUŠAR: Trogulus closanicus – nový sekáč (Arachnida: Opiliones) pro Českou republiku. (Trogulus closanicus – a new harvestmen (Arachnida: Opiliones) for the Czech Republic).
1
Petr BOGUSCH, Jakub STRAKA, Zdeněk KARAS, Jan MACEK, Libor DVOŘÁK, Dušan VEPŘEK & Martin ŘÍHA: Faunistic records from the Czech Republic – 310. Hymenoptera: Apocrita: Chrysidoidea: Chrysididae, Vespoidea: Tiphiidae, Pompilidae, Scoliidae, Apoidea: Sphecidae, Crabronidae, Megachilidae, Apidae, Andrenidae, Halictidae.
91
Jan BUCHAR & Jan DOLANSKÝ: New records of wolf spiders (Araneae: Lycosidae) in the Mediterranean. (Nové nálezy slíďáků (Araneae: Lycosidae) z Mediteránu).
5
Jonathan COOTER & Zdeněk ŠVEC: Agathidium (Macroceblecurtisternum sp. nov. from Turkey (Coleoptera: Leiodidae: Leiodinae). (Agathidium (Macroceblecurtisternum sp. nov. z Turecka (Coleoptera: Leiodidae: Leiodinae)).
13
Alois ČELECHOVSKÝ: First records of Phthiria canescens and Phthiria minuta (Diptera: Bombyliidae) from Slovakia. (První nálezy Phthiria canescens a Phthiria minuta (Diptera: Bombyliidae) na Slovensku).
17
Rudolf GABZDIL: Prvý nález fúzača Morimus funereus (Coleoptera: Cerambycidae) na južnom Zemplíne, východné Slovensko. (The first record of Morimus funereus (Coleoptera: Cerambycidae) in southern Zemplín, eastern Slovakia).
19
Jiří HEJKAL: Zabrus (Pelorskoupyi sp. nov. (Coleoptera: Carabidae) from Greece. (Zabrus (Pelorskoupyi sp. nov. (Coleoptera: Carabidae) z Řecka).
21
Josef JELÍNEK & Ludvík BOBOT: Faunistic records from the Czech Republic – 306. Coleoptera: Nitidulidae.
4
Petr KMENT & Zbyněk KEJVAL: První příspěvek k fauně ploštic (Hemiptera: Heteroptera) Českého lesa. (First contribution to the true bug fauna (Hemiptera: Heteroptera) of the Český les Mts.).
29
Michal KNAPP & Veronika OLIVOVÁ: Distribution of carabid beetles in agricultural landscape: effect of non-crop habitat islands. (Distribuce střevlíků v zemědělské krajině: význam neobdělávaných ostrovů uvnitř polí).
55
Miloš KNÍŽEK: Faunistic records from the Czech Republic – 307. Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae.
12
Adam LACINA: Faunistic records from the Czech Republic – 311. Heteroptera: Miridae.
101
Pavel LAUTERER, Igor MALENOVSKÝ & Pavel ŠPRYŇAR: Invasion of the treehopper Stictocephala bisonia(Hemiptera: Cicadomorpha: Membracidae) into the Czech Republic: current distribution and first records from Bohemia. (Invaze ostnohřbetky Stictocephala bisonia (Hemiptera: Cicadomorpha: Membracidae) v České republice: aktuální rozšíření a první údaje z Čech).
67
Martin LINHART: Faunistic records from the Czech Republic – 308. Coleoptera: Carabidae. 54
Jozef LUKÁŠ & Pavel CHVOJKA: New faunistic records of Trichoptera from Slovakia. (Nové faunistické nálezy chrostíků (Trichoptera) ze Slovenska). 115
Jan RŮŽIČKA, Petr ŠTOURAČ & Marion MANTIČ: Faunistic records from the Czech Republic – 312. Coleoptera: Staphylinidae: Staphylininae. 103
Najmeh SAMIN, Mahmood SHOJAI, Erhan KOÇAK & Hassan GHAHARI: Distribution of scelionid wasps (Hymenoptera: Platygastroidea: Scelionidae) in Western Iran. (Rozšíření čeledi Scelionidae (Hymenoptera: Platygastroidea) v západním Íránu). 75
Jan SITEK: Faunistic records from the Czech Republic – 309. Lepidoptera: Pyralidae, Noctuidae. 74
Vladimír ŠVIHLA: Supplementary notes on the family Oedemeridae (Coleoptera) as published in the Catalogue of Palaearctic Coleoptera with the new data of distribution. (Doplňky k čeledi Oedemeridae (Coleoptera), publikované v Catalogue of Palaearctic Coleoptera, včetně nových údajů o rozšíření). 83
Jiří Ch. VÁVRA, Petr ŠTOURAČ & Marion MANTIČ: Faunistic records from the Czech Republic – 313. Coleoptera: Staphylinidae: Pseudopsinae, Omaliinae, Oxytelinae, Euaesthetinae, Paederinae, Staphylininae, Tachyporinae, Aleocharinae. 105
Jiří ZĺDEK & Svatopluk POKORNÝ: Replacement name for a subgenus of Scarabaeus Linné, and remarks on Scarabaeus isidis (Scarabaeidae: Scarabaeinae: Scarabaeini). (Změna podrodového jména v rodě Scarabaeus Linné a poznámky k druhu Scarabaeus isidis (Scarabaeidae: Scarabaeinae: Scarabaeini)). 89
PERSONALIA
Jan FARKAČ & Ivan LÖBL: Osmdesáté narozeniny MUDr. Aleše Smetany, CSc. v roce 2011. (Eightieth birthday of MUDr. Aleš Smetana, CSc. celebrated in 2011).
119
Jiří JANÁK: K osmdesátinám Lubomíra Hromádky. (Lubomír Hromádka 80 years old).
147