Press "Enter" to skip to content

Číslo 46 (3-4)

 

Petr BOGUSCH, Jana NIEDOBOVÁ & Vladimír HULA: Výsledky průzkumu žahadlových blanokřídlých (Hymenoptera) na lokalitách Macošská a Vilémovická stráň v CHKO Moravský kras. (Results of the faunistic survey of the Aculeata (Hymenoptera) of Macošská and Vilémovická stráň slope in the Moravian Karst PLA (Czech Republic)).
149
Daniel ČÁHA: Faunistic records from the Czech Republic – 297. Coleoptera: Mycetophagidae.
180
Jakub HORÁK: Denní motýli a vřetenušky (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea, Zygaenidae) Choceňsko-vysokomýtské aglomerace (východní Čechy, Česká republika). (Butterflies and burnets (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea, Zygaenidae) of Choceň and Vysoké Mýto agglomeration (eastern Bohemia, Czech Republic)).
169
Jiří JANÁK: Adinopsis mauritiana sp. n. – the first known species of the tribe Deinopsini from the Mascarene Islands and a new record of Adinopsis lemur from Madagascar (Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae). (Adinopsis mauritiana sp. n. – první známý druh tribu Deinopsini z Maskarénských ostrovů a nový nález Adinopsis lemur z Madagaskaru (Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae)).
181
Tomáš JIRGL: Nová lokalita travaříka Catoptria confusella (Lepidoptera: Crambidae) v Čechách. (A new locality for Catoptria confusella (Lepidoptera: Crambidae) in Bohemia).
189
Petr KMENT & Klára DOLEJŠOVÁ: The assassin bug Nagusta goedelii (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae) in Prague: an accidental introduction? (Zákeřnice Nagusta goedelii (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae) v Praze: náhodné zavlečení?)
191
Zuzana KUČEROVÁ & Charles LIENHARD: Faunistic records from the Czech Republic – 299. Psocoptera: Liposcelididae: Embidopsocinae, Liposcelididae: Liposcelidinae, Ectopsocidae.
225
Oldřich NEDVĚD & Stanislav KREJČÍK: Record of the ladybird Harmonia axyridis (Coleoptera: Coccinellidae) from Uruguay. (Výskyt slunéčka Harmonia axyridis (Coleoptera: Coccinellidae) v Uruguayi). 203
Pavel PECH: Faunistic records from the Czech Republic – 298. Hymenoptera: Formicidae.
202
Jan RŮŽIČKA & Jiří HÁVA: Faunistic records from the Czech Republic – 300. Coleoptera: Dermestidae.
227
Jiří SCHLAGHAMERSKÝ & Pavel PRŮDEK: Faunistic records from the Czech Republic – 301. Coleoptera: Cryptophagidae.
228
Michal STRAKA: Faunistic records from the Czech Republic – 304. Coleoptera: Hydraenidae.
236
Jaroslav ŠAFÁŘ: Velcí noční motýli (Lepidoptera) severního okraje města Brna (Řečkovice). (Nocturnal macromoths (Lepidoptera) of northern Brno (Řečkovice)). 205
Hana ŠEFROVÁ, Jan BEZDĚK & Zdeněk LAŠTŮVKA: Faunistic records from the Czech Republic – 302. Coleoptera: Chrysomelidae: Bruchinae. 229
Jan ŠUMPICH, Jan LIŠKA, Jaroslav MAREK, Pavel POTOCKÝ, Marie ELSNEROVÁ, Vladimír ELSNER, Libor ŠIMAN, Jan UŘIČÁŘ, Bohumil VODRLIND, Jan SKYVA & Vladimír BĚLÍN: Faunistic records from the Czech Republic – 303. Lepidoptera: Acrolepiidae, Gracillariidae, Scythrididae, Coleophoridae, Autostichidae, Tortricidae, Geometridae, Noctuidae. 231
Jan VEVERKA: Doplněk k poznání fauny motýlů (Lepidoptera) Hořovicka. (A supplement to the knowledge of the Lepidopteran fauna of the Hořovice region). 221
Štěpán VODKA, Pavel PECH & Lukáš ČÍŽEK: Faunistic records from the Czech Republic – 305. Hymenoptera: Formicidae. 237