Press "Enter" to skip to content

Číslo 45 (3-4)

 

Stanislav BENEDIKT: Brachysomus bohemicus sp. n. from the Czech Republic (Coleoptera: Curculionidae) (Brachysomus bohemicus sp. n. z České republiky (Coleoptera: Curculionidae)).
169
Pavel BEZDĚČKA & Klára BEZDĚČKOVÁ: The first record of Tetramorium hungaricum (Hymenoptera: Formicidae) in the Czech Republic. (První nález Tetramorium hungaricum (Hymenoptera: Formicidae) v České republice).
177
Petr BOGUSCH, Dušan VEPŘEK, Radek UDRŽAL, Libor DVOŘÁK, Jakub STRAKA: Faunistic records from the Czech Republic – 283. Hymenoptera: Apocrita: Chrysidoidea: Bethylidae, Chrysidoidea: Chrysididae, Vespoidea: Mutillidae, Pompilidae, Vespidae, Apoidea: Crabronidae, Apidae, Andrenidae, Halictidae.
249
Roman BOROVEC & Ariel-Leib-Leonid FRIEDMAN: A new genus with two new species of broad-nosed weevils from Israel (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae: Sciaphilini). (Nový rod tuponosce se dvěmi novými druhy z Izraele (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae: Sciaphilini)). 181
Jiří HÁJEK: Ptilodactyla exotica (Coleoptera: Ptilodactylidae) nalezena v České republice. (Ptilodactyla exotica (Coleoptera: Ptilodactylidae) found in the Czech Republic).
229
Kamil HOLÝ, Jan MACEK & Štěpán VODKA: Faunistic records from the Czech Republic – 284. Hymenoptera: Ichneumonidae: Acaenitinae, Campopleginae, Collyriinae, Eucerotinae, Ichneumoninae, Pimplinae, Poemeniinae, Rhyssinae, Tryphoninae, Xoridinae.
255
Jakub HORÁK, Josef MERTLIK, Karel CHOBOT & Vítězslav KUBÁŇ: Distribution of a rare saproxylic beetle Cucujus haematodes (Coleoptera: Cucujidae) in the Czech Republic with notes to the occurrence in central Europe. (Rozšíření vzácného saporoxylického brouka Cucujus haematodes (Coleoptera: Cucujidae) v České republice s poznámkami k výskytu ve střední Evropě).
191
Zbyněk KEJVAL: Faunistic records from the Czech Republic – 285. Diptera: Sarcophagidae.
259
Miloš KNÍŽEK: Faunistic records from the Czech Republic – 278. Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae.
190
Tomáš KOPECKÝ & Pavel PRŮDEK: Faunistic records from the Czech Republic – 279. Coleoptera: Cryptophagidae.
198
Pavel KRÁSENSKÝ: Faunistic records from the Czech Republic – 286. Coleoptera: Staphylinidae: Oxytelinae: Oxytelini, Aleocharinae: Tachyusini, Callicerini.
265
Václav KŘIVAN, Pavel MORAVEC, Petr VESELÝ, Pavel VONIČKA, František GRYCZ & Jaroslav PROUZA: Faunistic records from the Czech Republic – 289. Coleoptera: Carabidae.
283
Miroslav ROTTER: Faunistic records from the Czech Republic – 280. Lepidoptera: Pyralidae.
202
Jan RŮŽIČKA & Jiří Ch. VÁVRA: Interesting records of small carrion beetles (Coleoptera: Leiodidae: Cholevinae) from Slovakia. (Zajímavé nálezy práchnivců (Coleoptera: Leiodidae: Cholevinae) ze Slovenska).
233
Ondřej SABOL: Trichoferus campestris (Coleoptera: Cerambycidae) – nový druh tesaříka v České Republice a na Slovensku. (Trichoferus campestris (Coleoptera: Cerambycidae) – a new species of longhorn beetle for the Czech Republic and Slovakia).
199
Lukáš SEKERKA & Jan PELIKÁN: Distribution of Cassida berolinensis in the Czech and Slovak Republics (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). (Rozšíření Cassida berolinensis v České a Slovenské republice (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae)).
203
Peter ŠIMA & Vladimír SMETANA: Current distribution of the bumble bee Bombus haematurus (Hymenoptera: Apidae, Bombini) in Slovakia. (Súčasné rozšírenie čmeľa druhu Bombus haematurus (Hymenoptera: Apidae, Bombini) na Slovensku).
209
Hana ŠÍPKOVÁ & Jan RŮŽIČKA: Preference různě staré mršiny u nekrofágních mrchožroutovitých brouků (Coleoptera: Silphidae) ve střední Evropě. (Carrion succession stage preference among necrophagous beetles (Coleoptera: Silphidae) in central Europe).
213
Jaroslav ŠŤASTNÝ: Rediscovery of Ilybius samokovi in Bulgaria and a first record of Ilybius pseudoneglectus from Romania. (Znovuobjevení potápníka Ilybius samokovi v Bulharsku a první nález Ilybius pseudoneglectus pro Rumunsko).
221
Jan ŠUMPICH, Jan LIŠKA, Oldřich JAKEŠ, Jan SITEK, Jan SKYVA, Vlastislav FEIK, Jaroslav MAREK, Jiří VÁVRA, Zdeněk LAŠTŮVKA, Pavel VÍTEK, Rostislav BARTASARTASARTAS, Alois ČELECHOVSKÝ, Tomáš DOBROVSKÝ, Ivo DVOŘÁK, Ladislav MARŠÍK, Miroslav MIKÁT, Jaroslav ŠAFÁŘ, Bohumil VODRLIND, Miroslav ŽEMLIČKA, Marek DVOŘÁK & Vladimír HULA: Faunistic records from the Czech Republic – 287. Lepidoptera: Nepticulidae, Tineidae, Gracillariidae, Yponomeutidae, Oecophoridae, Elachistidae, Coleophoridae, Blastobasidae, Gelechiidae, Cossidae, Tortricidae, Epermeniidae, Pyralidae, Crambidae, Geometridae, Noctuidae, Nolidae, Lymantriidae.
267
Vladimír ŠVIHLA & Libor DVOŘÁK: Faunistic records from the Czech Republic – 281. Coleoptera: Cantharidae.
208
Jan VITNER: Faunistic records from the Czech Republic – 282. Coleoptera: Trogidae: Glaresinae.
220
Štěpán VODKA, Lukáš ČÍŽEK & Pavel PRŮDEK: Faunistic records from the Czech Republic – 288. Coleoptera: Cryptophagidae, Latridiidae. 281
Michal ZAPLETAL & Lukáš SPITZER: Nález modráska komonicového (Polyommatus dorylas) (Lepidoptera: Lycaenidae) v podhůří Vsetínských vrchů (Česká republika). (Record of the Turquoise Blue (Polyommatus dorylas) (Lepidoptera: Lycaenidae) in Vsetínské Vrchy Mts., West Carpathians (Czech Republic)). 225
RECENZE – REVIEW
180
 
INFORMACE – INFORMATION
Petr KMENT: Čechy a Morava pro potřeby faunistického výzkumu. (Bohemia and Moravia for the purposes of faunistic reasearch).
287
Výroční číslo k 70. narozeninám Josefa Jelínka. (Papers celebrating the 70th birthday of Josef Jelínek).
292
Stanislav BENEDIKT: Otevření expozice profesora Jana Roubala v Chudenicích. 293
Jan SCHNEIDER: Entomologické dny v roce 2009.
297