Press "Enter" to skip to content

Číslo 45 (1-2)

 

Stanislav BENEDIKT: Amphigonic populations of the weevil species Brachysomus echinatus and

Cathormiocerus aristatus (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) in the Western Carpathians. (Amfigonní populace nosatců Brachysomus echinatus a Cathormiocerus aristatus (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) v Západních Karpatech).

1
Miloš ČERNÝ: New faunistic data on the Agromyzidae (Diptera) from the West Palaearctic Region. (Nová faunis­tická data o Agromyzidae (Diptera) ze západopalearktické oblasti).
9
Giulio GARDINI: Neotype fixation and redescription of Chthonius tetrachelatus (Preyssler, 1790), type species of the subgenus Ephippiochthonius Beier, 1930 (Pseudoscorpiones: Chthoniidae). (Fixace neotypu a redeskripce druhu Chthonius tetrachelatus (Preyssler, 1790), typového druhu podrodu Ephippiochthonius Beier, 1930 (Pseudoscorpiones: Chthoniidae)).
23
Alois HAMET: Faunistický průzkum brouků (Coleoptera) nivy Labe v úseku Vysoká nad Labem – Němčice (Česká republika, východní Čechy) provedený v roce 2008. (Faunistic survey of beetles (Coleoptera) in the Labe river floodplain between Vysoká nad Labem and Němčice (Czech Republic, Eastern Bohemia) in 2008).
33
Lubomír HROMÁDKA: Two new species of the genus Hesperus (Coleoptera: Staphylinidae: Philonthina) from the Afrotropical region. (Dva nové druhy rodu Hesperus (Coleoptera: Staphylinidae: Philonthina) z Afrotropické oblasti).
67
Zbyněk KEJVAL & Oto NAKLÁDAL: Faunistic records from the Czech Republic – 275. Coleoptera: Anthicidae.
117
Miloš KNÍŽEK: Faunistic records from the Czech Republic – 272. Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae.
22
Ondřej KONVIČKA, Petr BOŽA & Marion MANTIČ: Faunistic records from the Czech Republic – 271. Coleoptera: Staphylinidae, Phalacridae.
8
Tomáš LACKNER: First records of Spathochus coeyi from Cyprus and Teretrius (Neotepetrius) parasita from Greece (Coleoptera: Histeridae). (Prvý nález Spathochus coeyi na Cypre a Teretrius (Neotepetrius) parasita v Grécku (Coleoptera: Histeridae)).
73
Igor MALENOVSKÝ & Robert TROPEK: Faunistic records from the Czech Republic – 274. Hemiptera: Cicado­morpha: Cicadellidae.
80
Oto NAKLÁDAL & Pavel KRÁSENSKÝ: Faunistic records from the Czech Republic – 273. Coleoptera: Staphylini­dae: Aleocharinae.
32
Ondřej SABOL: Agapanthia osmanlis (Coleoptera: Cerambycidae) – nový druh tesaříka na Slovensku. (Agapanthia osmanlis (Coleoptera: Cerambycidae) – new species of a longhorn beetle for Slovakia).
75
Petr ŠTOURAČ & Karel RÉBL: Faunistic records from the Czech Republic – 277. Coleoptera: Staphylinidae: Scaphidiinae, Pselaphinae, Proteininae, Tachyporinae, Aleocharinae.
121
Antonín PŘIDAL & Olga KOMZÁKOVÁ: Faunistic records from the Czech Republic – 276. Hymenoptera: Apoidea: Apidae.
119
Hana UHLÍKOVÁ: An interesting record of Aptinus bombarda (Coleoptera: Carabidae) from southwestern Moravia. (Zajímavý nález střevlíka Aptinus bombarda (Coleoptera: Carabidae) z jihozápadní Moravy).
77
Petr VESELÝ, Květoslav RESL, Jiří STANOVSKÝ, Jan FARKAČ, František GRYCZ, Ludvík KAŠPAR, Rudolf KMECO, Tomáš KOPECKÝ, Václav KŘIVAN, Radek LÁSKA, Adolf MIKYŠKA, Roman MLEJNEK, Pavel MORAVEC, Oto NAKLÁDAL, Jaroslav PROUZA, Jan ŘÍHA, Pavel VONIČKA & Miroslav ZÚBER: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) z České republiky v letech 2002–2006 a doplněk údajů o sběrech z předcházejícího období. (Interesting findings of ground beetles (Coleoptera, Carabidae) from the Czech Republic in the years 2002–2006 with supplementary earlier data).
83
RECENZE – REVIEW
64
Výsledky entomologických dnů – results of “Entomological Days”
Petr HEŘMAN & Jan MÁCA: Výsledky Entomologických dnů 2005 – vybrané čeledi dvoukřídlých (Diptera: Tephritidae, Empididae, Hybotidae): příspěvek k fauně Brd a Středního Povltaví. (Results of the meeting “Entomological Days 2005” – selected families of flies (Diptera: Tephritidae, Empididae, Hybotidae): contri­bution to the knowledge of the fauna of the Brdy hills and the Střední Povltaví region).
123
Jiří ZELENÝ: Výsledky entomologických dnů 2005 – Neuroptera Středního Povltaví a Brd. (Results of “Entomo­logical Days 2005” – Neuroptera of the Střední Povltaví region and of the Brdy hills).
129
Jiří ZELENÝ: Neuropterida a Mecoptera Jizerských hor a Lužických hor, výsledky Entomologických dnů 2007 a výzkumu v roce 2003. (Neuropterida and Mecoptera of the Jizerské hory Mts. and Lužické hory Mts., results of “Entomological Days 2007” and other surveys in 2003).
138
Jiří ZELENÝ: Neuropterida a Mecoptera z území Soutoku a CHKO Pálava, výsledky Entomologických dnů 2008. (Neuropterida and Mecoptera of the Soutok region and of the Pálava Protected Landscape Area, results of “Entomological Days 2008”).
145
PERSONALIA
Ján Kulfan & Marek Turčáni: Zomrel docent RNDr. Jan Patočka, DrSc. (Dr. Jan Patočka has died).
153
Zdeněk Laštůvka: Odešel entomolog, teriolog, ekolog a milovník přírody Doc. Ing. Dr. Jaroslav Pelikán, DrSc. (Assoc. Prof. Ing. Dr. Jaroslav Pelikán, DrSc. died).
151