Press "Enter" to skip to content

Číslo 44 (supplementum)

 

Václav TÝR: Předmluva. (Foreword). 1
Daniel JUŘENA & Václav TÝR: Seznam listorohých brouků (Coleoptera: Scarabaeoidea) České republiky a Slovenska. (Checklist of Scarabaeoidea (Coleoptera) of the Czech Republic and Slovakia). 3
Daniel JUŘENA, Václav TÝR & Aleš BEZDĚK: Příspěvek k faunistickému výzkumu listorohých brouků (Coleoptera: Scarabaeoidea) na území České republiky a Slovenska. (Contribution to the faunistic research on Scarabaeoidea (Coleoptera) in the Czech Republic and Slovakia). 17
David KRÁL: Aphodius (Nimbus) affinis (Coleoptera: Scarabaeidae) in Slovakia and Ukraine. (Aphodius (Nimbus) affinis (Coleoptera: Scarabaeidae) na Slovensku a Ukrajině). 177
Ladislav MENCL: A new species and genus of the tribe Aphodiini (Coleoptera: Scarabaeoidea) from East Africa. (Nový druh a rod tribu Aphodiini (Coleoptera: Scarabaeoidea) z východní Afriky).
183
Ondřej SABOL: K výskytu rodu Trichius (Coleoptera: Scarabaeidae) na Ostravsku a okolí. (On the distribution of the genus Trichius (Coleoptera: Scarabaeoidea) in the wider Ostrava region). 191
Richard SEHNAL: Maladera (Eusericula) jiraskovae sp. n. (Coleoptera: Scarabaeoidea: Sericini) from Iran. (Maladera (Eusericula) jiraskovae sp. n. (Coleoptera: Scarabaeoidea: Sericini) z Íránu).
197