Rok: 2020

Výměnný den ČSE – ZRUŠENO

Vážení členové ČSE, z důvodu nejisté situace ohledně hygienických opatření a vládních nařízeních se tradiční podzimní Výměnný den ČSE neuskuteční. Pevně věříme, že jarní Výměnný den ČSE proběhne. S pozdravem a přáním hezkého dne, David Sommer (sekretariát ČSE)

PETICE – Zachraňme Soutok

V návaznosti na naše stanovisko místní komunita spustila online petici, kterou je možné podepsat pomocí tohoto odkazu a podpořit tak snahy o záchranu území. Výbor ČSE vyzývá své členy, aby zvážili připojení svého podpisu k této petici. http://www.zachranmesoutok.cz/petice-za-zachranu-moravske-amazonie/

Otevřený dopis odborných společností v reakci na ostudnou formu komunikace Ministerstva zemědělství

Odborné společnosti v reakci na ostudnou formu komunikace Ministerstva zemědělství zaslali předsedovi vlády a ministru zemědělství otevřený dopis. „Vážený pane premiére, vážený pane ministře, obracíme se na Vás jako zástupci odborných společností, které letos na jaře vydaly společné stanovisko ohledně tzv. Moravské Amazonie, tedy lužních lesů při dolních tocích Moravy a Dyje (dále Soutok). V […]

Společné prohlášení odborných společností – odpověď Ministerstva zemědělství

Společné prohlášení odborných společností (Česká společnost entomologická, Česká botanická společnost, Česká limnologická společnost, Česká arachnologická společnost, Česká společnost ornitologická, Česká společnost pro ekologii, Česká společnost ornitologická, České společnosti pro ochranu netopýrů, Společnost pro ochranu motýlů) k problematice ochrany jihomoravských lužních lesů bylo odesláno všem dotčeným subjektům ((plné znění dokumentů: https://www.entospol.cz/…/spolecne-prohlaseni-odbornych-sp…/). Odpověď, kterou jsme obdrželi z Ministerstva zemědělství nám doslova vyrazila dech. Nejen, […]

Jasoň dymnivkový a Milovický les – odpověď ČIŽP

Česká společnost entomologická (ČSE) v roce 2019 požádala Českou inspekci životní prostředí (ČIŽP) o prošetření aktivit ohrožujících cenné a chráněné druhy hmyzu v Milovickém lese. Celý dopis viz níže. Jason_Milovice Odpověď ČIŽP na niž jsme čekali více než půl roku je přiložena v příloze. Tato odpověď není pro ČSE uspokojující a ta podnikne další kroky […]

Noční svícení 25.7.

V letošním roce jsme se rozhodli mezi přírodovědné vycházky zařadit i oblíbené NOČNÍ SVÍCENÍ NA HMYZ. Doufejme, že se počasí vydaří a budeme se na vás těšit  více info v plakátku pozvanka_Zvahov_nocni_sviceni

Entomologická exkurze 4.7.

Další entomologická exkurze proběhne dne 4. 7. v Radotínském údolí  Více info viz plakátek. Budeme se na vás těšit! Pozvanka_exkurze_PR_Radotinske_udoli

Přesunout se na začátek